mt Wrap】包裝系列


整張寬幅的和紙包裝成卷狀,像保鮮膜一樣可以方便撕取,是KAMOI獨家推出的特有和紙紙品型態。與一般的包裝紙不同,

mt Wrap 系列在紙的兩側邊緣各刷上一層可重複撕貼膠,只要輕輕對折,一秒變成質感滿分的小紙袋!裁剪成適當大小,

當作手帳或筆記本的半透分隔頁,也非常適合。


 • mt紙膠款》 特價69折起
 • 特價69折起》mt WRAP(迷你尺寸)
 • 特價69折起》mt WRAP(標準尺寸)
 • mt WRAP(迷你補充包)特價69折起
 • mt WRAP(標準補充包) 特價69折起
 • mt ArtTape 仿真顏料・蠟筆盒》特價69折起
mt紙膠款》 特價69折起
 • 定價0元
 • 優惠價00
 • 定價0元
 • 優惠價00
 • 定價0元
 • 優惠價00
 • 定價0元
 • 優惠價00
 • 定價0元
 • 優惠價00
 • 定價0元
 • 優惠價00
 • 定價0元
 • 優惠價00
 • 定價0元
 • 優惠價00
特價69折起》mt WRAP(迷你尺寸)
 • 定價0元
 • 優惠價00
 • 定價0元
 • 優惠價00
 • 定價0元
 • 優惠價00
 • 定價0元
 • 優惠價00
 • 定價0元
 • 優惠價00
 • 定價0元
 • 優惠價00
 • 定價0元
 • 優惠價00
 • 定價0元
 • 優惠價00
特價69折起》mt WRAP(標準尺寸)
 • 定價0元
 • 優惠價00
 • 定價0元
 • 優惠價00
 • 定價0元
 • 優惠價00
 • 定價0元
 • 優惠價00
 • 定價0元
 • 優惠價00
 • 定價0元
 • 優惠價00
 • 定價0元
 • 優惠價00
 • 定價0元
 • 優惠價00
mt WRAP(迷你補充包)特價69折起
 • 定價0元
 • 優惠價00
 • 定價0元
 • 優惠價00
 • 定價0元
 • 優惠價00
 • 定價0元
 • 優惠價00
 • 定價0元
 • 優惠價00
 • 定價0元
 • 優惠價00
 • 定價0元
 • 優惠價00
 • 定價0元
 • 優惠價00
mt WRAP(標準補充包) 特價69折起
 • 定價0元
 • 優惠價00
 • 定價0元
 • 優惠價00
 • 定價0元
 • 優惠價00
 • 定價0元
 • 優惠價00
 • 定價0元
 • 優惠價00
 • 定價0元
 • 優惠價00
 • 定價0元
 • 優惠價00
 • 定價0元
 • 優惠價00
mt ArtTape 仿真顏料・蠟筆盒》特價69折起
 • 定價0元
 • 優惠價00
 • 定價0元
 • 優惠價00
 • 定價0元
 • 優惠價00
 • 定價0元
 • 優惠價00
 • 定價0元
 • 優惠價00
 • 定價0元
 • 優惠價00
 • 定價0元
 • 優惠價00
 • 定價0元
 • 優惠價00